COVID-19

Update from hotel: This property has indicated that they are taking safety precautions against COVID-19

Αγαπητοί μας πελάτες στα πλαίσια της αναβάθμισης των υπηρεσιών καθαριότητας λόγω COVID-19 τα διαμερίσματα ZINOVIA όπως και τα υπόλοιπα καταλύματα που διαχειριζόμαστε χρησιμοποιούμε συσκευή, Αποστείρωσης & Απολύμανσης
με τη δύναμη της Υπεριώδους Ακτινοβολίας UV-C ΠΡΙΝ ΤΟ CHECK-IN ΚΑΘΕ ΝΕΟΥ ΠΕΛΑΤΗ!
Ευχαριστούμε!

Dear guests,
In the context of the upgrade of the cleaning services due to COVID-19, the ZINOVIA apartments as well as the other accommodations that we manage we are using a device for Sterilization & Disinfection
with the power of Ultraviolet Irradiation UV-C
BEFORE THE CHECK-IN
FOR EACH NEW GUEST WHO STAY IN OUR APARTMENTS!
Thank you!

tripadvisor

This property has indicated that they are taking safety precautions against COVID-19.
Disinfection and cleaning includes:

Sheets towels which are washed in our washing machines at 90 degrees (separately per room and not given in outdoor cleaners with the risk of mixing with other hotels) and then they get ironed and discinfected with steam.

The rooms are cleaned and disinfected with Karcher disinfectant cleaner which follows the cleaning standars of covid19 elimination.

After the cleaning process the room gets cleaned again with steam.

Hand sanitizer is available in all common areas for access to all guests.

We provide items for the beach including:

Sunbeds, umbrellas that follow the same cleaning and disinfection protocol rule as the rest of the cleaning process which is reffered above.

Αυτό το κατάλυμα έχει δείξει ότι λαμβάνει προφυλάξεις ασφαλείας έναντι του COVID-19.

Η απολύμανση και ο καθαρισμός περιλαμβάνουν:

Σεντόνια πετσέτες που πλένονται στα πλυντήρια μας στους 90 βαθμούς (χωριστά ανά δωμάτιο και δεν δίνονται σε καθαριστήρια με κίνδυνο ανάμιξης με άλλα ξενοδοχεία) και στη συνέχεια σιδερώνονται και απολυμαίνονται με ατμό.

Τα δωμάτια καθαρίζονται και απολυμαίνονται με απολυμαντικό καθαριστικό Karcher που ακολουθεί τα στάνταρ καθαρισμού του covid19.

Μετά τη διαδικασία καθαρισμού το δωμάτιο καθαρίζεται ξανά με ατμό.

Το απολυμαντικό χεριών είναι διαθέσιμο σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους για πρόσβαση σε όλους τους επισκέπτες.

Παρέχουμε είδη για την παραλία, όπως:

Ξαπλώστρες, ομπρέλες που ακολουθούν τον ίδιο κανόνα πρωτοκόλλου καθαρισμού και απολύμανσης με την υπόλοιπη διαδικασία καθαρισμού που αναφέρεται παραπάνω.

Email: zinoviaapartments@outlook.com tel:+302821032482&+306907886230 viber & WhatsApp

Novel Coronavirus COVID-19 Advice for travellers

Ειδικό πρωτόκολλο υγειονομικού
περιεχομένου για τη λειτουργία των
τουριστικών καταλυμάτων

COVID-19 Οδηγίες για ταξιδιώτες

New brochure (Greek - English) for ship passengers - COVID-19 respiratory infection by a new coronary strain SARS-CoV-2
COVID-19, Travel Instructions

Νέο ενημερωτικό φυλλάδιο (Ελληνικά – Αγγλικά) για επιβάτες πλοίων – Λοίμωξη αναπνευστικού COVID-19 από νέο στέλεχος κορωνοϊού SARS-CoV-2

Λοίμωξη Αναπνευστικού COVID-19 από νέο στέλεχος ΚΟΡΟΝΑΪΟΥ SARS-CoV-2 – Οδηγίες για ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα ταξιδιωτών

COVID-19 Respiratory Infection due to novel CORONAVIRUS SARS-COV-2
strain – Guidance for hotels and other travelers’ accommodation facilities
SARS-CoV-2 was first identified in the area of Wuhan, China in December 2019 and has
since spread in many countries around the world. It is a new strain of coronavirus that had
never, until then, been identified in humans. It causes a respiratory infection called COVID19.
How is the virus transmitted?
The virus is transmitted from human to human mostly through respiratory droplets from
sneezing, coughing or talking. It can also be transmitted through recently contaminated
surfaces, if measures of hand hygiene are not used.
When is a case considered more contagious?
A case is considered more contagious if the patient develops symptoms; however, a patient
can potentially transmit the infection even 1-4 days before developing symptoms himself.
The main period of transmission is during the symptomatic phase. A case is considered as
non-contagious 24 hours after symptoms subside.
What are the symptoms of COVID-19 infection?
The main symptoms of the disease are fever, dry cough and fatigue. Some people may also
develop sore throat, joint/ muscle pain and nasal congestion. Symptoms are usually mild
and approximately 80% of patients recover without need for treatment.
Which patients are considered to be more at risk of developing a severe condition?
Some patients develop dyspnea (difficulty breathing) and possibly, pneumonia that has to be
treated in hospital. People in high-risk groups (e.g. elders, patients with heart conditions,
diabetes mellitus, liver or lung conditions) are more likely to develop severe symptoms of the
disease.
What is the definition of close contact with a COVID-19 case within hotel premises?
 Sharing the same room with a confirmed case of COVID-19
 Having direct contact with a confirmed case of COVID-19 (e.g. handshake)
 Having been face-to-face or in the same closed space with a confirmed case of
COVID-19 at a distance less than 2 meters and for at least 15 minutes.
 Having unprotected contact with contagious secretions of a confirmed case (e.g.
vomit)
Do hotel employees need to wear a mask?
You should use a mask in the following cases:
 If you have symptoms of respiratory infection (cough, sneezing, runny nose), in order
to limit the risk of transmission.
 If you are caring for escorting other persons with symptoms of respiratory infection,
to protect yourself against the infection.
Other than that, generalized use of masks in working environments is not advised.
When should hotel employees refrain from work?
Hotel employees are advised to refrain from work if:
 They have symptoms of respiratory infection
 If they have come in close contact with a confirmed case of COVID-19, and for 14
days after that.
What procedure is to be followed in case a hotel customer needs to self-isolate in his
room (quarantine at the hotel for 1-14 days) after having a close contact with a
confirmed case of COVID-19?
 The isolated guest is advised to have his meals inside his room and refrain from
using the hotel’s common areas
 Hotel personnel must refrain from entering the room, unless there is a serious
reason.
 When entering the room, personnel is advised to use a standard surgical mask as
well as gloves
 When leaving the room, any used gloves and masks must be disposed of; hand
hygiene must follow
 Care should be taken so that the number of staff coming in contact with the
quarantined guest will be limited to the minimum possible
General measures for prevention of infection transmission
All hotel areas must be well ventilated while access to running water and soap must
be available to allow for good hygiene practice.

 1. The first line of defense against infections is good hygiene practice. You are
  advised to wash your hands frequently with soap and water. If your hands are not
  dirty, you may use a disinfectant instead (e.g. 70 % alcohol solution). Use of gloves
  should not replace hand washing.
 2. Good hygiene practice involves:

  o covering your mouth and nose with a tissue when you cough or sneeze
  o avoid touching your mouth, nose or eyes with your hands to prevent bacterial
  spread
 3. Avoid coming in close contact (1 – 2 meters distance) with patients who show
  respiratory symptoms.
  Handling a suspected case of COVID-19
  If a guest meets the criteria of the COVID-19 case definition, (see NPHO’s website for
  case definition) the procedure below must be followed:
  The hotel’s health official must contact NPHO IMMEDIATELY at 210 5212054 or 1135
  hotline ( 24/7) to declare the suspected case and receive guidance on how to handle the
  case.
   The patient is advised to remain in his room and keep the door shut.
   If the patient shows symptoms of respiratory infection (cough, sneezing, runny nose),
  he must be provided immediately with a mask and tissues.
   If the patient was accompanied by another individual who still wishes to remain with
  him to take care of him (e.g. spouse), then this person must also be given a standard
  surgical mask and must practice hand hygiene at all times when coming in contact
  with the patient’s secretions (e.g. saliva) and, most importantly, before touching their
  face or before eating or drinking.
   Personnel must be advised to avoid entering the patient’s room, unless there is a
  serious reason. If need arises, we suggest that only one member of the hotel staff be
  responsible for the suspected case. This way, the number of employees exposed to
  infection may be reduced to minimum.
   Any used protective equipment (standard surgical mask, gloves) must be disposed of
  in a bin and must in no case be used again.
   After disposing of the protective equipment, you should wash your hands thoroughly
  with water and soap. Please note that using gloves does not replace hand washing,
  which is the most important measure of protection.
  Care should be taken by hotel management for accessible and adequate amount of
  supplies to be used for infection prevention:
   soap and water or hand disinfectant
   tissues
   standard surgical masks
   disposable gloves
   thermometers
   garbage bags
   surface cleanser
  Finally, to safeguard public health, the hotel management must keep a record of all
  members of staff and all persons who stayed at the hotel – name, nationality, check-in and
  check-out date, contact information (address, telephone number, e-mail), to allow
  communication with all individuals who came in close contact with a later confirmed case of
  COVID-19.
  Information to staff and availability of protective equipment may contribute towards
  organized and controlled management of a case of alert. Timely planning and
  effective prevention can ensure the health of visitors and staff and maintain smooth
  facility operation.
  Cooperation with NPHO and other Public Health bodies (District Divisions for Public
  Health) is important both in establishing measures of prevention as well as in
  proceeding with necessary actions and the provision of information if a case of
  infection is reported.
  NOTE:
  Health professionals handling a suspected case must use all droplet precautions and wear a
  FFP2 mask, a long-sleeve water-proof gown, gloves and eye protection (glasses).
  Cleaning and disinfecting the patient’s room
   All surfaces the patient may have come in contact with must be thoroughly cleaned,
  e.g. door knobs, bathroom surfaces etc., particularly if these surfaces are
  contaminated with body fluids.
   Cleaning staff is advised to use a standard surgical mask, gloves and a disposable
  waterproof gown. While working, cleaning staff must not touch their mouth, nose or
  eyes with their hands. Also, they must not eat or smoke.
   After removing the gloves, thorough handwashing with soap and water is necessary.
  Please note that using gloves does not replace hand washing, which is the most
  important measure of protection.
  Fabric surfaces (e.g. furniture fabrics) must be steam cleaned at > 70°.
  For any further clarifications, please contact NPHO at
  210 5212054, 1135 (24/7)